Telefon : (0212) 452 60 70

Sağlık Sigortası Nedir?

Sağlık Sigortası Nedir?

Hastalık ya da kaza sonucu yaşanabilecek sağlık sorunlarında, kişinin kendini güvence almasını sağlamak için yaptırılan bir sigorta türüdür. Sağlık sigortası, isteğe bağlıdır. 

18-65 yaş arası, gerekli şartları sağlayan herkes özel sağlık sigortası sahibi olabilir.
1 yıl süreyle yapılan sağlık sigortaları, yıl bitiminde kişinin durumuna göre yenilenebilir.

Sigorta poliçesi kapsamında sigortalılar, istekleri doktoru ya da kurumu seçebilirler; bu tamamen tercihe bağlıdır. Özel sağlık sigortası belirlenen limitler ve sigorta poliçesinde belirtilen olası risklere karşı sigortalıyı korur. Kişiye en uygun poliçenin seçilmesi gereklidir.

Özel sağlık sigortasının avantajları nelerdir? Neden sağlık sigortası yaptırmalısınız?

Tedavi görmeniz gerektiğinde, özel sağlık kuruluşlarına ödeyeceğiniz miktarların altında bir fiyatla her türlü sağlık hizmetinden bir sene boyunca yararlanabilirsiniz.

Dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçebilirsiniz.

Ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerinize ait masraflarınızı -poliçenize bağlı olarak- yurt içinde ya da yurt dışında karşılayabilirsiniz.

Peki, bahsettiğimiz “yatarak” ve “ayakta” tedavi nedir?

Yatarak Tedavi Kapsamına Neler Girer?

 • Ameliyatlar,
 • 24 saat yatış gerektiren ameliyatsız tedaviler,
 • Kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz giderleri, (24 saat yatış gerektirmese dahi)
 • TTB Asgari Ücret Tarifesine göre, ayakta veya yatarak yapılmasına bakılmaksızın 149 birime kadar olan cerrahi ve ortopedik müdahaleler,
 • Evde verilen tıbbi bakım hizmetleri,
 • Kaza ve hastalık sonucu gerekli hâle gelen el, kol, bacak, göz, meme protezlerine ilişkin giderler,
 • Acil durum tanımına uyan hallerde, yerinde müdahaleye veya en yakın sağlık kuruluşuna nakile ilişkin giderler,
 • Trafik kazası sonucu zedelenmiş dişlere uygulanan tıbbi ve cerrahi müdahaleler,
 • Sigortalının yatarak tedavisi kapsamında gerçekleşen tedavisine ilişkin rehabilitasyon giderleri,
 • Ameliyat tazminat teminatı.

Ayakta Tedavi Kapsamına Neler Girer?

Ayakta tedavide tanı ve tedavi hastanede yatmayı gerektirmez. Bu çerçevede ayakta tedavi teminatlarına şu haller girmektedir:

 • Doktor muayenesi,
 • Reçeteli ilaç,
 • Hastalığın tanısı ve ileri tetkiki için gerekli laboratuvar giderleri,
 • Görüntüleme masrafları,
 • Fizik tedavi giderleri,
 • Hastalığın tedavisi için gereken bandaj, boyunluk, koltuk değneği, varis çorabı gibi yardımcı tüm tıbbi malzemeler.